Vítejte na stránkách Misijní banky ubožáků o.s.

Náš současný web www.agapembu.eu Vám nabízí v několika níže umístěných prezentacích pohled na různá témata. Vše ke čtení i prohlížení a dokonce k poslechu, jak může divák vidět na tanečnících kmene Wagogo mezi kterými jsme pracovali nejen v období naší práce v Chikopelo projektu u jezera Bwawa la Nondwa, ale ještě i v současnosti jim stále všestranně pomáháme v rozvoji.

Na první pozici je VÝNOS ADVENTNÍ SBÍRKY, tzn. výsledku posledního ADVENTNÍHO VYRÁBĚNÍ, které každoročně opakujeme na smíchovské faře jako podporu tanzanijských aktivit neziskového sdružení MBU o.s. Toto pozvání obohaceno několika stránkami téměř historických fotografií z let 2009-2016 včetně poslední akce 2017. Na přiložených dokumentárních fotografiích je dobře vidět děti, jak už za tu dobu vyrostly, zatímco jejich rodiče i prarodiče jsou naopak o pár let starší.

Na druhé pozici je AFRICKÁ ZPRÁVA 2017 ve které naleznete informace o letošních aktivitách MBU ve prospěch tanzanijských nemocných dospělých, dětí i studentů včetně prosby o finanční podporu studia dalších pěti konkrétních středoškoláků. Zájemců o pomoc z ČR je hodně a bez Vaší štědré velkorysosti se neobejdeme.

 

PŘEJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM A DÁRCŮM VELKORYSÁ SRDCE