Vítejte na stránkách Misijní banky ubožáků o.s.

Náš současný web www.agapembu.eu Vám nabízí v několika níže umístěných prezentacích pohled na různá témata. Vše ke čtení i prohlížení a dokonce k poslechu, jak může divák vidět na tanečnících kmene Wagogo mezi kterými jsme pracovali nejen v období naší práce v Chikopelo projektu u jezera Bwawa la Nondwa, ale i v současnosti jim stále všestranně pomáháme v rozvoji včetně vesnice Nanga v oblasti Tabora.

AFRICKÝCH ZPRÁVÁCH naleznete informace o aktuálních aktivitách MBU ve prospěch tanzanijských nemocných dospělých, dětí i studentů včetně prosby o finanční podporu studia dalších pěti konkrétních středoškoláků. Domorodých zájemců o pomoc z ČR je hodně a bez Vaší štědré velkorysosti se neobejdeme.

Na této první stránce naleznete aktuální video o praktických vakcinačních intervencích BigPharma byznys hráčů na africkém farmaceutickém poli, které zcela bezohledně systematicky proočkovávali domorodou populaci dívek a žen, aby generačně omezili jejich porodnost. Podobně se chovali i v Indii, odkud byli vyhnáni. Za pomoci velkých úplatků a sofistikovaných mediálních kampaní se do těchto zemí opět vracejí, aby realizovali svoje eugenické cíle řešení chudoby z přelidnění na kterém vydělávají enormní finanční zisky výrobou a distribucí vakcin. Pandemická situace Evropy předchozích let, ale i aktuální současnost ukazují, že jejich úsilí podmanit si veřejné zdraví mnoha států neúnavně pokračuje, a to na základě cíleného vytváření biologických koronavirových kmenů. O tomto tématu svědčí patentová podání a dlouhodobý genetický laboratorní výzkum v utajení viz třetí video. Mnoho o tomto tématu napoví, pokud si je divák celý vyslechne.

BÝT AKTIVNÍMI OBČANY SVÉ ZEMĚ, JE ÚČINNOU OBRANOU

PROTI JAKÉKOLIV TOTALITĚ MYŠLENÍ VLÁDNÍ ADMINISTRATIVY.