Platby a potvrzení darů

Jak odesílat dary?

Kromě převodu z účtu na účet lze také dobrovolné příspěvky na konkrétní pomoc chudým rodinám i jednotlivcům v Africe zasílat    poštovními poukázkami = složenkami typu A   , které si dárce sám vyplní. Pokud si budete přát a zatelefonujete nám či napíšete dopis nebo sms zprávu či případně mail, kde uvedete Vaše celé jméno, adresu i jiný kontakt, rádi Vám poštou pošleme předepsanou složenku, vyplněnou základními údaji. Na složence můžete uvést jakoukoliv výši svého daru. Vyjděte ale sami sobě vstříc a nevypisujte, a hlavně také zbytečně neplaťte složenky na jednotlivé menší položky, ale sdružte je v jednu jedinou.

 

Potvrzení o daru k daňovému zvýhodnění dárce.

Rádi Vám také vystavíme na požádání Potvrzení o daru pro Vaši účtárnu. Máte na ně nárok podle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmu, a které je dokladem k ročnímu daňovému zvýhodnění dárce. Nezapomínejte, že při bankovním převodu Vašeho daru z účtu na účet MBU, Vaše banka uvádí pouze Vaše jméno bez konkrétní adresy. Nemůžeme je tedy později použít bez Vaší spolupráce k vystavení Potvrzení o daru. Navíc některé paní účetní a účtárny vyžadují také v textu Potvrzení uváděti rodné číslo dárce. Potvrzení lze také vystavovat i za dary, které poskytujete v souvislosti s tzv. Adopcí sirotků (viz také Informace dárcům). Z hlediska účelnosti je ideální pokud si Potvrzení o daru (případně souhrn všech darů) vyžádáte ke konci roku po Vaší poslední platbě. To umožní MBU provést jejich součet pro příslušný fiskální rok a vystavit jediné potvrzení oproti kupř. 12 jednotlivým měsíčním platbám. Pokud si pamatujete i způsob převodu Vašeho daru (složenkou nebo z účtu na účet) celý proces vystavení se tím zrychlí.

 

Potvrzování přijatých darů obecně.

Potvrzování přijatých darovaných částek na účet MBU automaticky neprovádíme, protože zabírá mnoho vzácného času a hlavně také i finančních prostředků, které lze moudře využít pro africké chudé, než jimi sytit administrativní aparát. Nedisponujeme ani potřebnou vlastní administrativou, která by se tomuto úkolu mohla věnovat. Pokud má dárce pochybnosti o tom, zda-li jeho dar opravdu došel na účet MBU, rádi jej vyhledáme a jeho přijetí pak telefonicky potvrdíme.

Děkujeme, že našim důvodům rozumíte.