Globální podvod na tvoje zdraví 

je útokem na tvoji svobodu.