Závady při dopravě v buši jsou velmi časté.

Závady při dopravě v buši jsou velmi časté.