Dokončování vodovodu v Mkulwe.

Dokončování vodovodu v Mkulwe.