Než se kostel dostaví, dávno už lidem slouží.

Než se kostel dostaví, dávno už lidem slouží.