Popálené děti od rodinných ohňů.

Popálené děti od rodinných ohňů.