Bezhlavost a nerozum afrických řidičů je enormní.

Bezhlavost a nerozum afrických řidičů je enormní.