Když selže technika nebo není nafta...

Když selže technika nebo není nafta...