Jeden z vodovodních kohoutků v Mkulwe.

Jeden z vodovodních kohoutků v Mkulwe.